SECOM D.O.O. VISOKO

Proizvodnja peleta

Peleti su energetsko gorivo koje se dobija tehnološkim postupkom mljevenja, sušenja i presovanja raznih biomaterijala, najčešće drveta...

0-02-05-f69ab3d82f2f8c3916ccdad415860bbb5211a697a0fd428fea036f6e6b5978c2_2504b098 0-02-05-1a9e60851e73ef0db127952a8e61055b595789fa26f34122a8898b47c73a7a9c_79d4ec8e

Galerija