SECOM D.O.O. VISOKO

Proizvodnja
briketa

Kompanija Secom d.o.o. proizvodi bukove brikete od piljevine vlažnosti 8+/-2%. Briketi su dimenzije fi70 mm, a godišnja proizvodnja briketa iznosi 5000 tona.

SECOM166 SECOM169

Galerija